Русско-турецкий словарь

ИСКАЖАТЬ

несов.; сов. - исказить
1) değiştirmek

боле́знь искази́ла черты́ её лица́ — hastalık onun yüz hatlarını çok değiştirmişti

2) çarpıtmak, tahrif etmek; olduğundan başka türlü göstermek

искажа́ть действи́тельность — gerçekliği çarpıtmak


Антонимы:
выпрямлять, исправлятьЕщё