Русско-турецкий словарь

ИСКЛЮЧАТЬ

несов.; сов. - исключи́ть
1) çıkarmak; ihraç etmek; kaydını silmek; kayıttan düşmek (из списков)

он исключён из шко́лы — okuldan tardedildi

он исключён из спи́сков — onun kaydı silindi

из второ́го изда́ния расска́з был исключён — ikinci baskıdan bu öykü çıkarılmıştı

он исключён из (чле́нов) о́бщества — dernek üyeliğinden çıkarıldı

2) (устранять, не допускать) kaldırmak; yer vermemek; dışlamak

исключи́ть войну́ из жи́зни о́бщества — savaşı toplumun yaşamından kaldırmak / silmek

э́та ме́ра исключа́ет возмо́жность пожа́ра — bu önlem yangın (çıkması) ihtimalini olanaksız kılıyor

я исключа́ю таку́ю вероя́тность — bu ihtimali olanaksız görüyorum

возмо́жность несча́стного слу́чая не исключена́ — kaza ihtimali yok değil

одно́ друго́го не исключа́ет — biri öbürünü dışta bırakmaz

гипо́теза не исключа́ет и э́того — bu varsayım bunu da dışlamıyor

э́то исключено́ — bu, olanak dışıdır


Антонимы:
вводить, включать, вставлять, привлекать, соединятьЕщё